Opis projektu

Innowacyjny program szkoleniowy, którego celem jest podwyższenie determinacji Policji dla prewencji oraz ścigania przestępstw z nienawiści w oparciu o studium Holokaustu.

 

Pogłębiona analiza historii ludobójstwa na Żydach pozwala lepiej zrozumieć współczesne znaczenie Policji dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom w tym osobom należącym do mniejszości etnicznych, wyznaniowych i społecznych.

Strona programu: www.zrozumiec-zlo.pl