Zrozumieć zło. Warsztaty dla Policji.

Zrozumieć zło. Warsztaty dla Policji. 2017-06-03T01:14:11+00:00

Project Description

Innowacyjny program szkoleniowy, którego celem jest podwyższenie determinacji Policji dla prewencji oraz ścigania przestępstw z nienawiści w oparciu o studium Holokaustu.

 

Pogłębiona analiza historii ludobójstwa na Żydach pozwala lepiej zrozumieć współczesne znaczenie Policji dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom w tym osobom należącym do mniejszości etnicznych, wyznaniowych i społecznych.

Strona programu: www.zrozumiec-zlo.pl