Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej

Zapraszamy nauczycieli/lki szkół podstawowych i średnich oraz osoby z organizacji pozarządowych związanych z edukacją szkolną do udziału w półrocznym internetowym kursie prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w środowisku klasowym oraz metodami zdalnymi. 

Uczestnicząc w zajęciach Akademii zrozumiesz jak działa mechanizm dyskryminacji wśród uczniów, przeprowadzisz diagnozę potrzeb w klasie i przeprowadzisz z naszym wsparciem własną lekcję antydyskryminacyjną.

Czego uczymy?

W programie kursu znajduje się warsztat antydyskryminacyjny, podstawy metodyki edukacji antydyskryminacyjnej, a także analiza konkretnych przypadków dyskryminacji na poziomie indywidualnym i grupowym, ze względu na różne przesłanki, w tym m.in. pochodzenie oraz orientację seksualną.

Dla kogo?

Grupa szkoleniowa będzie się składała z 25 nauczycieli/ek ze szkół podstawowych
i średnich oraz aktywistów/tki organizacji pozarządowych z Polski południowej.

Szczególnie preferowane będą aplikacje:

– minimum dwóch osób z jednej szkoły/organizacji
– osób, które wcześniej nie uczestniczyły w programach o podobnej tematyce
– rekomendowanych przez absolwentów/tki pierwszej, drugiej i trzeciej edycji Akademii

Gdzie to się dzieje?

Spotkania Akademii będą realizowane metodami zdalnymi w postaci wideokonferencji Zoom oraz indywidualnej i grupowej pracy online pomiędzy tymi spotkaniami, na platformie Google Classroom.

Kiedy ma miejsce?

Harmonogram spotkań:

1.02-5.02 – przywitanie i przedstawienie uczestników na forum kursu (praca we własnym tempie)

1. Warsztat antydyskryminacyjny 6-7.02 9:00-15:00*
2. Spotkanie nr 2 17.02 18:00-19:30
3. Spotkanie nr 3 3.03 18:00-19:30
4. Spotkanie nr 4 17.03 18:00-19:30
5. Spotkanie nr 5 31.03 18:00-19:30
6. Spotkanie nr 6 14.04 18:00-19:30
7. Zakończenie Akademii 16.06 18:00-19:30

*Uwaga – pełne uczestnictwo w pierwszym spotkaniu-warsztacie (6-7.02) jest obowiązkowe do zaliczenia kursu!

Jakie są koszty?

Udział w zajęciach Akademii jest bezpłatny dzięki wsparciu Fundacji EVZ

Jak dołączyć?

Rekrutacja zakończyła się

Kiedy poznam wyniki rekrutacji?

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 1 lutego w formie informacji emailem do wszystkich osób aplikujących – przyjętych, rezerwowych oraz nieprzyjętych.

Pytania?

Kierownik projektu: Maciek Zabierowski, zabierowski@ajcf.pl

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość (EVZ) 

Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej została objęta patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara.

logo_pl-2