Projekcja filmu dokumentalnego

Gość specjalny: Profesor Jonathan Webber

26.03.2015 (czwartek), g. 17.00
Café Bergson, plac. Ks. Jana Skarbka 2, Oświęcim

Film i spotkanie w języku polskim
Wstęp wolny. Serdecznie  zapraszamy!

Brzostek: historia pewnego powrotu, reż. Simon Target (Australia/Polska 2014, 45’)

Nagroda Specjalna Prezesa Telewizji Polskiej Juliusza Brauna 12. Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej (2014), podczas którego film miał swoją światową premierę.

Bohaterem filmu jest profesor Jonathan Webber, który wraca do miejscowości Brzostek, w której pochowany został jego dziadek. Gdy dociera na miejsce, niewielkiego miasteczka na Podkarpaciu, jedynym śladem po cmentarzu żydowskim jest niezabudowany pas zieleni. Bohater z pomocą miejscowego burmistrza, księdza i lokalnej społeczności odbudowuje dawny kirkut i doprowadza do jego rekonsekracji. Uderzający jest fakt, że na tę ceremonię przygotowano 50 krzeseł, a przyszło 600 osób, czyli niemal cała lokalna społeczność.

Mimo, że większość Żydów pochodzi z terenów Polski, ze względu na traumę wynikającą z Zagłady wielu nie postrzega pozytywnie kraju swojego pochodzenia. Profesor Webber zaprasza Żydów związanych z miasteczkiem, aby zweryfikowali poglądy dotyczące miejsca, z którego pochodzą. W filmie głos zabierają m.in.: Anne Applebaum, Prof. Norman Davies i rabin Michael Schudrich. Jest to film, który nikogo nie pozostawia obojętnym, pokazuje bowiem relacje polsko-żydowskie w całej ich złożoności i jest ważnym głosem w refleksji nad współczesnym życiem żydowskim w Polsce.

Jonathan Webber, brytyjski antropolog społeczny, profesor w Instytucie Studiów Europejskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wcześniej, przez 20 lat wykładał na Uniwersytecie Oxfordzkim. W roku 1988 rozpoczął badania w Galicji. Ich efektem było założenie Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie oraz publikacja książki Rediscovering Traces of Memory. The Jewish Heritage of Polish Galicia (Indiana University Press, 2009). Jonathan Webber był członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. W 1999 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wkład w dialog polsko-żydowski.

Pokaz filmu odbywa się we współpracy z Warszawskim Festiwalem Filmów o Tematyce Żydowskiej

Logo Festiwalu Kamera Dawida