Jesienna Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej (nabór zakończony)

Zapraszamy nauczycieli/lki szkół podstawowych i średnich oraz osoby z organizacji pozarządowych związanych z edukacją szkolną do udziału w czteromiesięcznym internetowym kursie prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w środowisku klasowym oraz metodami zdalnymi. 

Uczestnicząc w zajęciach Akademii zrozumiesz jak działa mechanizm dyskryminacji wśród uczniów, przeprowadzisz diagnozę potrzeb w klasie i przygotujesz się do poprowadzenia własnej lekcji antydyskryminacyjnej.

Czego uczymy?

W programie kursu znajduje się warsztat antydyskryminacyjny, podstawy metodyki edukacji antydyskryminacyjnej, a także analiza konkretnych przypadków dyskryminacji na poziomie indywidualnym i grupowym, ze względu na różne przesłanki, w tym m.in. pochodzenie oraz orientację seksualną.

Dla kogo?

Grupa szkoleniowa będzie się składała z 16 nauczycieli/ek ze szkół podstawowych
i średnich oraz aktywistów/tki organizacji pozarządowych z Polski południowej.

Szczególnie preferowane będą aplikacje:

– minimum dwóch osób z jednej szkoły/organizacji
– osób, które wcześniej nie uczestniczyły w programach o podobnej tematyce
– rekomendowanych przez absolwentów/tki pierwszej, drugiej i trzeciej edycji Akademii

Gdzie to się dzieje?

Spotkania Akademii będą realizowane metodami zdalnymi w postaci wideokonferencji Zoom oraz indywidualnej i grupowej pracy online na platformie Google Classroom.

Kiedy ma miejsce?

Harmonogram spotkań:

5.10-9.10 – wprowadzenie do kursu przez małe aktywności online na forum

10.10-11.10 (sobota-niedziela) – warsztat antydyskryminacyjny* 

20.10, 27.10, 10.11, 24.11, 8.12 i 15.12 – spotkania warsztatowe 45 min.

*Uwaga – pełne uczestnictwo w pierwszym szkoleniu 10-11.10 jest obowiązkowe do zaliczenia kursu.

Jakie są koszty?

Udział w zajęciach Akademii jest bezpłatny dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego USA w Krakowie.

Jak dołączyć?

Rekrutacja trwała do piątku 11 września br.

Kiedy poznam wyniki rekrutacji?

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 18 września w formie informacji emailowej do wszystkich osób aplikujących (przyjętych, rezerwowych oraz nieprzyjętych).

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego USA w Krakowie.

Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej została objęta patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

logo_pl-2

2020-09-12T09:07:17+02:00