Konferencja z udziałem 20 nauczycieli z Oświęcimia i powiatu oświęcimskiego zainaugurowała rozpoczęcie wspólnego projektu Muzeum Żydowskiego i Muzeum Zamek pt. Oświęcim. Miasto 2 Kultur.

Celem projektu jest przekazanie uczestniczącej młodzieży zintegrowanej wiedzy na temat historii Oświęcimia, w tym 400 lat sasiędztwa chrześcijan i żydów w mieście, kształtowanie lokalnego patrioryzmu i prezentacja wielokulturowości jako wartości wzbogacającej społeczność lokalną.

Projekt polega na organizacji 2 warsztatów nt. historii Oświęcimia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej:

  • Z wizytą w Królewskim Mieście Oświęcimiu – o historii miasta w XIX i XX w. (Muzeum Zamek)
  • Czym był Oszpicin? – o żydowskich mieszkańcach i Holokauście w Oświęcimiu (Muzeum Żydowskie)

Informacje dla nauczycieli/ek z Oświęcimia i powiatu oświęcimskiego:

Czas trwania projektu: rok szkolny 2016/2017

Zgłoszenia udziału klasy w projekcie: do 28 października 2016 roku na email:  muzeum@muzeum-zamek.pl

Udział w projekcie zobowiązuje do umówienia klasy, w okresie listopad 2016 r. – kwiecień 2017 r., na obie lekcje warsztatowe (kolejność dowolna).