Polityka Cookies strony www.ajcf.pl

Pliki cookie składają się z fragmentów kodu zainstalowanych w przeglądarce, które pomagają właścicielowi w świadczeniu Usługi zgodnie z opisanymi celami. Niektóre z celów, dla których są instalowane pliki cookie, mogą również wymagać zgody użytkownika.

W przypadku gdy instalacja plików cookie opiera się na zgodzie, zgoda taka może być w każdej chwili wycofana, zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Techniczne pliki cookie i pliki cookie służące do zagregowanych celów statystycznych

Działanie ściśle niezbędne do funkcjonowania Serwisu

Ta aplikacja używa plików cookie do zapisywania sesji użytkownika i wykonywania innych czynności, które są ściśle niezbędne do działania tej aplikacji, na przykład w odniesieniu do dystrybucji ruchu.

Aktywność dotycząca zapisywania preferencji, optymalizacji i statystyk

Ta aplikacja używa plików cookie do zapisywania preferencji przeglądania i optymalizacji przeglądania Internetu przez użytkownika. Pośród tych plików cookie znajdują się na przykład te używane do określania preferencji językowych i walutowych lub do zarządzania statystyką strony pierwszej zatrudnionymi bezpośrednio przez Właściciela strony.

Inne rodzaje plików cookie lub strony trzecie, które instalują pliki cookie

Niektóre z wymienionych poniżej usług gromadzą dane statystyczne w formie anonimowej i zbiorczej i nie mogą wymagać zgody użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Właściciela – w zależności od sposobu ich opisania – bez pomocy osób trzecich.

Jeśli jakiekolwiek usługi obsługiwane przez stronę trzecią znajdują się wśród poniższych narzędzi, mogą one być wykorzystywane do śledzenia zwyczajów przeglądania przez Użytkowników – oprócz informacji określonych w niniejszym dokumencie i bez wiedzy Właściciela. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności wymienionych usług.


Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkownika.

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej aplikacji, do przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.

Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościRezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

 

Jak udzielić lub wycofać zgodę na instalację plików cookie

Oprócz tego, co zostało określone w tym dokumencie, Użytkownik może zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie bezpośrednio z poziomu własnej przeglądarki i uniemożliwić – na przykład – osobom trzecim instalację plików cookie.

Dzięki preferencjom przeglądarki możliwe jest również usunięcie plików cookie zainstalowanych w przeszłości, w tym plików cookie, które mogły zachować pierwotną zgodę na instalację plików cookie przez tę witrynę.

Użytkownicy mogą na przykład znaleźć informacje na temat zarządzania plikami cookie w najczęściej używanych przeglądarkach pod następującymi adresami:  Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari i Microsoft Internet Explorer.

W odniesieniu do plików cookie instalowanych przez strony trzecie, Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i wycofaniem zgody, klikając link do rezygnacji (jeśli został podany), korzystając ze środków przewidzianych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się ze stroną trzecią. .

Niezależnie od powyższego, Właściciel informuje, że Użytkownicy mogą postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi w sprawie później powiązanych inicjatyw przez  EDAA (EU), the Network Advertising Initiative (USA) and the Digital Advertising Alliance (USA)DAAC (Kanada)DDAI (Japonia)

lub inne podobne usługi. Takie inicjatywy pozwalają użytkownikom wybrać preferencje śledzenia dla większości narzędzi reklamowych. Właściciel zaleca, aby Użytkownicy korzystali z tych zasobów poza informacjami podanymi w tym dokumencie.

Właściciel i kontroler danych

Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie; pl. ks. Skarbka 5, 32-600 Oświęcim (Polska)

Adres e-mail właściciela: info@ajcf.pl

Ponieważ instalacja plików cookie stron trzecich i innych systemów śledzenia za pośrednictwem usług używanych w ramach tej aplikacji nie może być kontrolowana przez właściciela pod względem technicznym, wszelkie odniesienia do plików cookie i systemów śledzenia zainstalowanych przez strony trzecie należy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z polityką prywatności dla usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność związaną z identyfikacją technologii opartych na plikach Cookies, zachęca się Użytkowników do skontaktowania się z Właścicielem w przypadku chęci uzyskania dalszych informacji na temat korzystania z plików cookie przez tę Aplikację.

 


Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami – w tym osobistym numerem identyfikacyjnym – pozwalają na identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane użytkowania

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej aplikacji (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w tej aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników korzystających z tej aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda wykorzystana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pomyślny, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywane przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki zastosowanej w Aplikacji ze specjalnym odniesieniem do sekwencji odwiedzane strony i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i / lub środowiska IT użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z podmiotem danych.

Przedmiot danych

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Data Processor (lub Data Supervisor)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Kontroler danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, określa cele i środki przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i użytkowania niniejszego wniosku. Kontroler danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.

Aplikacja/Strona

Środki, za pomocą których dane osobowe użytkownika są gromadzone i przetwarzane.

Usługa

Usługa świadczona przez tę aplikację, jak opisano w względnych warunkach (jeśli są dostępne) i na tej stronie / aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia dokonane w tym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ciasteczka/Cookies

Małe zbiory danych przechowywane na urządzeniu użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej aplikacji, o ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej.