Polsko-niemieckie seminarium dla policji

Zakończyło się właśnie seminarium dla oficerów policji z Polski i Niemiec zorganizowane wspólnie przez berliński Dom Konferencji w Wannsee oraz Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.

Ten pilotażowy międzynarodowy program ma za zadanie poszerzenie wiedzy historycznej dotyczącej nazistowskiego ludobójstwa dokonanego podczas II wojny światowej, w celu lepszego rozumienia i zwalczania współczesnych przestępstw z nienawiści.

W demokracji policja jest szczególnie odpowiedzialna za ochronę wszystkich obywateli, niezależnie od ich wrodzonych czy nabytych cech  – powiedział Maciej Zabierowski, koordynator polskiej części seminarium – Aby lepiej rozumieć swoją misję, policjanci uczestniczący w zajęciach studiowali historię Holokaustu, a więc ludobójstwa, które stało się głównym powodem przyjęcia w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

W ramach seminarium polscy i niemieccy oficerowie policji odwiedzili Dom Konferencji w Wannsee, gdzie 20 stycznia 1942 r. podjęte zostały kroki dotyczące planowanej deportacji i eksterminacji europejskich Żydów. Obok zwiedzania willi w Wannsee, w berlińskim programie zajęć znalazło się m.in. studium roli policji w  III Rzeszy oraz udział formacji policyjnych w Holokauście oraz mordowaniu nie-żydowskich Polaków.

Zajęcia były następnie kontynuowane w Oświęcimiu, gdzie niemieccy i polscy policjanci odwiedzili Muzeum Żydowskie i synagogę Chewra Lomdej Misznajot. W mieście tym przed wybuchem II wojny światowej Żydzi stanowili 60% mieszkańców. Zagłady nie przeżył prawie nikt. Kluczowym punktem programu było zwiedzanie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau oraz wykład z psychologii społecznej, wyjaśniający mechanizmy kierujące uczestnikami ludobójstw.

Pilotażowe seminarium zostało zrealizowane we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz Prezydenturą Policji Berlińskiej, przy wsparciu finansowym organizatorów, Domu Konferencji w Wannsee oraz Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu z Funduszy EOG.

2017-06-03T01:14:05+02:00