Project Description

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu jest miejscem międzynarodowych spotkań dialogowych z udziałem młodzieży żydowskiej i nie-żydowskiej. Młodzi ludzie z Polski, Izraela, Niemiec i Stanów Zjednoczonych poznają się, przezwyciężając w ten sposób wzajemne uprzedzenia.

Spotkania w Centrum Żydowskim promując otwartość i tolerancję, pozwalają jednocześnie zrozumieć znaczenie postaw, które doprowadziły do Holokaustu i motywują do pracy na rzecz dialogu w swoim otoczeniu.

Aby dowiedzieć się więcej prosimy o kontakt