Project Description

Warsztaty edukacyjne - Oświęcim. Miasto 2 Kultur

Wspólny program edukacyjny Centrum Żydowskiego i Muzeum Zamek w Oświęcimiu dla młodzieży ze szkół powiatu oświęcimskiego.

Celem programu jest przekazanie uczestniczącej młodzieży zintegrowanej wiedzy na temat historii Oświęcimia, w tym 400 lat sąsiedztwa chrześcijan i żydów w mieście oraz kształtowanie lokalnego patriotyzmu i prezentacja wielokulturowości jako wartości wzbogacającej społeczność lokalną.

Program polega na organizacji 2 warsztatów nt. historii Oświęcimia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej:

  • Z wizytą w Królewskim Mieście Oświęcimiu – o historii miasta w XIX i XX w. (Muzeum Zamek)
  • Detektywi historii – o żydowskich mieszkańcach i Holokauście w Oświęcimiu (Muzeum Żydowskie)

Udział w obu warsztatach jest bezpłatny dla szkół z powiatu oświęcimskiego.