Zapraszamy na promocję najnowszej publikacji pt.

Cmentarz Żydowskie w Oświęcimiu.

Historia, symbole, przyroda

W spotkaniu i dyskusji wezmą udział współautorzy publikacji

dr Artur Szyndler i dr Jacek Proszyk

oraz Mirosław Ganobis – miłośnik historii Oświęcimia

Poniedziałek 29 października 2018 o 18:00

Cmentarz żydowski w Oświęcimiu jest znakomitym przykładem cmentarza pogranicza. Zachodnia Małopolska i bliskość granicy Śląska powodowało, że w Oświęcimiu ścierały się dwa światy religii żydowskiej. Z jednej strony ortodoksja i chasydyzm galicyjski, a z drugiej strony reforma i oświecenie Żydów austriackich.

Zatem wśród nagrobków zachowanych na cmentarzu znajdziemy zarówno klasyczne, tradycyjne macewy – płaskie płyty z piaskowca czy innych materiałów, zwieńczone półkolistym łukiem z bogatą symboliką i długim tekstem hebrajskim, jak i modne na terenie monarchii austro-węgierskiej obeliski z przełomu XIX i XX wieku oraz wysmakowane artystycznym wykonaniem stele.

Duch ortodoksji oraz postępu widoczny jest także w brzmieniu inskrypcji. Znajdziemy nagrobki pobożnych Żydów, które po pierwsze są bardzo długie, wyłącznie w języku hebrajskim tylko z biblijnymi rytualnymi imionami, wychwalającymi cnoty religijne, odwołujące się do żydowskiego symbolu korony dobrego imienia. Natomiast oświeceni i postępowi Żydzi mają inskrypcje dość lakoniczne, zawierające pełne imię i nazwisko, używane na co dzień jak i czasami informację o wykonywanym świeckim zawodzie.

dr Jacek Proszyk – współautor przewodnika