Books - online store of Auschwitz Jewish Center
Postcards - Jewish Museum in Oswiecim, online store
Mugs - Jewish Museum and Cafe Bergson in Oświęcim, online store
Magnets - online store
Clothing - Jewish Museum in Oświęcim
Bags - online store of Jewish Museum in Oświęcim
Plakat COEXIST
Buttons
Mezuzah - Jewish Museum online store
JEWELLERY - Shop
COEXIST – the symbol of peaceful coexistence of religions. Jewish Museum online store

Wykorzystany na produktach symbol został wykonany w ramach licencji autorskiej udzielonej przez Piotra Młodożeńca. Café Bergson jako jedyne miejsce w Polsce, sprzedaje produkty z symbolem COEXIST respektując prawa autorskie twórcy! Każdy produkt jest opatrzony stosowną informacją.

Znak COEXIST © to symbol pokojowego współistnienia – koegzystencji. W angielskim słowie COEXIST litery C, X, T zostały zamienione na religijne symbole. Litera C to muzułmański półksiężyc, X – żydowska gwiazda Dawida, a T przedstawiona jest w postaci chrześcijańskiego krzyża. Autorem pracy jest polski grafik Piotr Młodożeniec, a projekt powstał w 2001 roku na zamówienie Muzeum „On The Seam” w Jerozolimie.