Podoba Ci się co robimy? Wesprzyj nas datkiem przez PayPal:

Darowizny na rzecz Centrum można przekazywać także na konto:

Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
pl. ks. Skarbka 5
32-600 Oświęcim

Bank PEKAO S. A.
32 1240 1170 1111 0000 2418 5213

Dziękujemy za każde wsparcie dla naszej misji!