Wydarzenia edukacyjne przy Life Festival Oświęcim 2016

W piątek 17 czerwca serdecznie zapraszamy na warsztaty z okazji Life Festiwal Oświęcim 2016

g. 9.00 – 10.30: Co mnie do tego? Warsztat antydyskryminacyjny

prowadzenie: Maciek Zabierowski (Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu)

Co mnie do tego? to warsztat antydyskryminacyjny, a zajęcia oparte na projekcji filmu „Niebieskoocy”. Po filmie nastąpi moderowana dyskusja na temat współczesnych stereotypów i uprzedzeń oraz ich destrukcyjnego wpływu na życie młodzieży i dorosłych.

g. 11.00 – 14.00: People on the move, warsztat dotyczący tematyki migracyjnej
prowadzenie: Kacper Gwardecki, Mikołaj Czerwiński, Izabella Pisarek (Amnesty International Polska)

People on the move warsztat dotyczący tematyki migracyjnej. Głównym elementem warsztatu będzie symulacja ucieczki uchodźców z kraju ich pochodzenia. W ramach symulacji uczestnicy będą dzielić się na grupy i tworzyć rodziny z różnych krajów ogarniętych konfliktem (m.in. Syria, Nigeria, Afganistan), następnie będą wykonywać polecenia narratora, które z kolei maja odzwierciedlać typowe trudności napotykane przez osoby szukające azylu. 

g. 11.00 – 14.00: Moje ciało a prawa człowieka, warsztat dot. praw seksualnych i reprodukcyjnych
prowadzenie: Kacper Gwardecki, Mikołaj Czerwiński, Izabella Pisarek (Amnesty International Polska)

Moje ciało a prawa człowieka warsztat dotyczący praw seksualnych i reprodukcyjnych. Warsztat obejmuje ćwiczenia, które mają na celu umożliwić młodym ludziom zrozumienie i rozwinięcie stanowczości w mówieniu o płci oraz seksualności w danym kontekście, a także poznanie oraz egzekwowanie własnych praw seksualnych i reprodukcyjnych. Wreszcie, podejmowanie działania na rzecz tych praw – zarówno własnych, jak i przysługujących innym ludziom. 

g. 14.00-16.00: Własnoręczne wykonywanie przypinek – stanowisko, gdzie festiwalowicze będą mogli samodzielnie wykonać przypinki ze znakiem ruchu sojuszniczego oraz ze specjalnie zaprojektowanym znakiem „KPH na LFO”. (KPH)

g. 14.00-16.00: Kolorowanka – wielkoformatowa kolorowanka, którą festiwalowicze będą mogli wspólnie pokolorować. (KPH)

2017-06-03T01:14:02+02:00