W dniach 1-3 grudnia 2014 r. w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu miały miejsce pierwsze warsztaty programu „Zrozumieć zło”, skierowanego do kadry zarządzającej policji. Jest on pierwszą tego typu inicjatywą w Europie, w ramach której policjanci z całej Polski poznawać będą historię Holokaustu, aby móc lepiej zwalczać przestępczość z nienawiści.

„Zrozumieć zło” to program wyjątkowy – powiedział Maciek Zabierowski, koordynator programu. – Dzięki pogłębionemu studium historii ludobójstwa na Żydach w połączeniu z wiedzą psychologiczną o zachowaniach sprawców Holokaustu osoby na najwyższych stanowiskach w policji nabywają ekspercką wiedzę o współczesnych zagrożeniach wynikających z przestępstw z nienawiści – kontynuował Zabierowski.

W pierwszych warsztatach wzięli udział pełnomocnicy komendantów wojewódzkich ds. ochrony praw człowieka z całej Polski oraz dowodzący policją z województwa małopolskiego. Łącznie zaplanowaliśmy dziesięć zajęć dla 200 najważniejszych policjantów  z całej Polski – dodał Tomasz Kuncewicz, dyrektor Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.

Problematyka poruszana na zajęciach nabiera szczególnego znaczenia w kontekście miejsca, w którym mają one miejsce – warsztaty odbywają się w oświęcimskim Centrum Żydowskim, położonym niespełna kilka kilometrów od byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Uczestnicy, poza wizytą w Miejscu Pamięci Auschwitz, odwiedzają także Muzeum Żydowskie oraz jedyną zachowaną synagogę przedwojennego Oświęcimia – Chewra Lomdej Misznajot. W mieście tym przed wybuchem II wojny światowej Żydzi stanowili nawet 60% ogółu mieszkańców.

Mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na otwarciu programu powiedział: – Warsztaty zorganizowane dla Policji przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu mają na celu profesjonalne przybliżenie zagadnienia przestępstw z nienawiści w miejscu, w którym dokonano zagłady tak wielu istnień ludzkich, w oparciu o chorą wizję świata, która też miała swój skromny i niezauważalny początek.

Chciałabym, abyśmy wszyscy mieli świadomość, że zjawisko rasizmu i związanej z nim nietolerancji i ksenofobii godzi w podstawowe prawo godności przysługujące każdemu człowiekowi, a także stanowi poważne zagrożenie dla porządku społecznego – napisała w liście skierowanym do uczestników Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz. – Liczę więc, że wiedza, jaką zdobędzie na tych warsztatach kadra zarządzająca pomoże odpowiednio przygotować środowisko policjantów do właściwej odpowiedzi na wszelkie zło, jakie powodują społeczna nietolerancja oraz działania motywowane uprzedzeniami wobec rożnych grup społecznych. Państwa postawa w bezpośredni sposób rzutuje na sposób prowadzenia czynności przez podległych funkcjonariuszy – powiedział w imieniu Lipowicz zastępca dyrektora generalnego biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Maciej Szmigiero.

W otwarciu warsztatów wzięli udział także: Brian George – konsul USA ds. prasy i kultury, oraz inspektor Janusz Barcik – Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Komendą Główną Policji, dzięki wsparciu programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Konsulatu Generalnego USA w Krakowie oraz przy współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Strona programu: www.zrozumiec-zlo.pl