zrozumie? z?o  warsztaty dla policji

Innowacyjny program szkoleniowy, którego celem jest podwyższenie determinacji Policji dla prewencji oraz ścigania przestępstw z nienawiści w oparciu o studium Holokaustu.

Pogłębiona analiza historii ludobójstwa na Żydach pozwala lepiej zrozumieć współczesne znaczenie Policji dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom w tym osobom należącym do mniejszości etnicznych, wyznaniowych i społecznych.

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji