Jak wziąć udział2017-06-03T01:13:54+01:00

Rekrutację do udziału w projekcie prowadzą Pełnomocnicy Komendantów Wojewódzkich Policji d/s Ochrony Praw Człowieka:

Województwo podlaskie
nadkom. Małgorzata Reducha,
tel. +48 (85) 711 20 33
e-mail: malgorzata.reducha@bk.policja.gov.pl


Województwo kujawsko-pomorskie
podkom. Anna Zwiefka, tel. +48 (52) 525 54 26
e-mail: anna.zwiefka@bg.policja.gov.pl

Województwo pomorskie
Zdzisław Huzar, tel. +48 (58) 321 47 02
e-mail: zhuzar@pomorska.policja.gov.pl

Województwo lubuskie
kom. Marek Waraksa, tel. +48 (95) 738 15 30
e-mail: marek.waraksa@go.policja.gov.pl

Województwo śląskie
podinsp. Krzysztof Kazek, tel. +48 (32) 200 16 72
e-mail: krzysztof.kazek@ka.policja.gov.pl

Województwo świętokrzyskie
mł. insp. Gerard Bah, tel. +48 (41) 349 20 09
e-mail: gbah.prawaczlowieka@swietokrzyska.policja.gov.pl

Województwo małopolskie
podinsp. Paweł Karnas, tel. +48 (12) 615 40 25
e-mail: p.karnas@malopolska.policja.gov.pl

Województwo lubelskie
podinsp. Edyta Naja, tel. +48 (81) 535 45 19
e-mail: edyta.naja@lu.policja.gov.pl

Województwo łódzkie
kom. Małgorzata Ratajczyk, tel. +48 (42) 665 27 75
e-mail: prawaczlowieka@lodzka.policja.gov.pl

Województwo warmińsko-mazurskie

podkom. Sebastian Kajczyński, tel. +48 (89) 522 55 33
e-mail: sebastian.kajczynski@ol.policja.gov.pl

Województwo opolskie
kom. Mirosława Korejba, tel. +48 (77) 422 31 82
e-mail: m.korejba@opolska.policja.gov.pl

Województwo mazowieckie
mł. insp. Zenon Romanek, tel. +48 (48) 345 20 79
e-mail: popc_radom@mazowiecka.policja.gov.pl

Województwo podkarpackie
podinsp. Mariusz Skiba, tel. +48 (17) 858 29 05
e-mail: m.skiba@podkarpacka.policja.gov.pl

Województwo wielkopolskie
podinsp. Andrzej Gibadło, tel. +48 (61) 841 28 59
e-mail: komunikacja.spoleczna@wielkopolska.policja.gov.pl

Województwo zachodniopomorskie
podinsp. Elżbieta Szatanik, tel. +48 (91) 821 17 99
e-mail: prawaczlowieka@szczecin.policja.gov.pl

Województwo dolnośląskie
podinsp. Barbara Lorenc – Żelisko, tel. +48 (71) 340 45 21
e-mail: prawa-czlowieka@wr.policja.gov.pl, pelnomocnikopc@wr.policja.gov.pl

Miasto Stołeczne Warszawa
podinsp. Marcin Szyndler, tel. +48 (22) 603 03 62 lub +48 (22) 60 70 82,
e-mail: opc@policja.waw.pl

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji