zrozumieć zło – zespół2017-06-03T01:13:55+01:00

Tomasz Kuncewicz
Trener

Dyrektor Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu. Ukończył Akademię Treningu Antydyskryminacyjnego w Willi Decjusza oraz seminarium w Instytucie Yad Vashem. Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Near Eastern and Judaic Studies na Brandeis University w USA.

 

Maciek Zabierowski
Trener, koordynator programu Zrozumieć zło

Edukator w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu. Ukończył Akademię Treningu Antydyskryminacyjnego w Willi Decjusza, Holocaust and Human Behavior International Seminar at Facing History and Ourselves, Londyn oraz seminarium w Instytucie Yad Vashem, Jerozolima. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

mł. insp. Gerard Bah
Trener

Pełnomocnik Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych, absolwent Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka, nauczyciel stowarzyszony Centrum Szkolenia Policji.

 

Zespół Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego:

dr hab. Michał Bilewicz, dr Mikołaj Winiewski, Anna Stefaniak, Marta Witkowska, Adrian Wójcik

 

Zespół Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau:

Bartosz Bartyzel, Paweł Sawicki

zespol_mini

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji